יום חמישי, 24 בנובמבר 2011

גם לחייב שהוכרז פושט רגל יש זכות גישה לערכאותהודות לרשימת התפוצה של עו"ד דן יקיר, היועמ"ש של האגודה לזכויות האזרח, התוודעתי לפסק-הדין המסקרן בעניין רע"א 4822/11 ארביבו נ' ארביבו ואח'. פלוני פושט רגל ביקש מבית המשפט של פשיטת הרגל (המחוזי חיפה) שיתיר לו להגיש תביעת גירושין (בביה"ד). ביהמ"ש המחוזי קבע שעליו להמציא ערבות להבטחת הוצאות האישה בהליך. העליון, מפי כבוד  השופט אשר גרוניס, הפך וקבע :
"...החייב רשאי היה להגיש את תביעת הגירושין אף בלא צורך באישורו של בית המשפט של פשיטת הרגל. על החייב אומנם ניתן צו כינוס והוא אף הוכרז פושט רגל. ההכרזה, וכך אף צו הכינוס, לא הפכו את החייב לפסול דין.... אין מדובר בתביעת רכוש. התביעה עוסקת בסטטוס האישי של בני הזוג. להגשתה של תביעת גירושין יכולה להיות השלכה עקיפה בלבד, אם בכלל, לגבי מצבו הכלכלי של החייב. ...לנושים יש אינטרס כי פושט הרגל לא יחויב בהוצאות משפט בהליכים חיצוניים, שכן הדבר עשוי לגרוע מן הכספים שיגיעו אליהם. עם זאת, לא ייתכן שהאינטרס האמור של הנושים יביא לפגיעה משמעותית בזכות הגישה לערכאות של החייב. גם לחייב שהוכרז פושט רגל יש זכויות, כולל זכות גישה לערכאות. מצבו האישי של החייב – נשוי, גרוש, ידוע בציבור וכדומה – אינו עניין לנושים, אף שאותו מצב עשוי להשפיע בדרך כלשהי על האינטרסים שלהם. ...  זכותו של החייב להגיש תביעת גירושין נגד אשתו אינה קשורה באופן ישיר לזכותם של הנושים לכיסוי החובות המגיעים להם. זאת ועוד, אין כל טענה, ואפילו לא רמז, כי החייב מבקש להגיש את תביעת הגירושין שלא בתום לב, תוך שימוש לרעה בזכות הגישה לערכאות או מתוך כוונה לפגוע בנושים.  לפיכך, אין להצדיק הטלה של מגבלה או השמת מכשול בדרכו של החייב לבית הדין הרבני באמצעות חיוב בהמצאת ערבות לטובת האשה."


נחזור על הנקודות החשובות(לטעמי):

  • גם לחייב שהוכרז פושט רגל יש זכויות, ובכלל אלה - הזכות לגישה לערכאות (אותה הזכות שבלעדיה קשה, אולי בלתי-אפשרי, לשמור על הזכויות האחרות ולממשן); 
  • האינטרס של הנושים לשמירה על הכספים המגיעים להם אינו יכול להביא לפגיעה משמעותית בזכות הגישה לערכאות של החייב;  
  • כל זאת כמובן כל עוד אין ראיות לכך כי החייב מבקש לנצל את זכות הגישה לערכאות   שלא בתום לב, תוך שימוש לרעה בזכות או מתוך כוונה לפגוע בנושים. 


אין תגובות:

פרסום תגובה