יום רביעי, 21 בנובמבר 2012

אז יש לנו הפסקת-אש ?על פי המסמך, הבנות הפסקת-האש הן:
  1. ישראל מתחייבת לחדול מכל פעולות האיבה כלפי עזה, ובכלל זה חיסולים וכניסה לשטח הרצועה. 
  2. הארגונים הפלסטיניים מתחייבים לחדול מכל פעולות האיבה כלפי ישראל, ובכלל זה שיגור רקטות לישראל והתקפות לאורך הגבול. 
  3. 24 שעות מכניסת הפסקת-האש לתוקפה יטופלו (shall be dealt with) פתיחת המעברים; הקלת מעבר אנשים וסחורות; הימנעות מהגבלת התנועה החופשית של תושבים והפיכה למטרות של תושבים באיזורי גבול; פרוצדורות ליישום. 
  4. יינתן מענה לנושאים אחרים שאולי יתבקש הטיפול בהם.
  5. מנגנון היישום: תקבע שעה לכניסת הבנת הפסקת האש לתוקפן; מצרים תקבל ביטחונות (assurances) מכל אחד מהצדדים שהצד מתחייב למה שהוסכם; כל צד יחייב עצמו שלא לבצע כל מעשים שיפרו הבנות אלה. במקרה של השגות כלשהן (observations), מצרים - בתור נותנת החסות להבנות אלה - תקבל דיווח כדי לבצע מעקב. 
במסמכים כתובים ככלל, תמיד יש מרחב לפרשנות. כשזוכרים את נסיבות ניהול המשא-ומתן על הפסקת-האש הזו, ואת החשד הדדי בין הצדדים, אפשר להבין מדוע הלשון הלקונית מכילה בתוכה משמעויות רבות. החסרון של העניין הוא שניתן לשער שעוד יידרש עמל רב לפרשנותו בעתיד הקרוב והרחוק. היתרון הוא שיש מנגנון יישום מסודר, שאם אכן הצדדים יקפידו להפעילו ויפנו לנותנת החסות לבירור כל מצב של אי-הסכמה, ייתכן שאף ימנע הסלמה עתידית. 

החשוב באמת, בכל סוג של חוזה או הסכם, הוא מידת המחוייבות של הצדדים לתכליתו העיקרית המוסכמת. בהקשר הזה, נכון לעכשיו, קשה שלא להעריך שמידת המחוייבות הזו מוטלת בספק רב. 

ימים יגידו. 

יום שלישי, 13 בנובמבר 2012

ObamaCare comes

Now that the U.S elections turmoil is relaxing, it is time to look ahead. One clear outlook is that "Obama Care", the  Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) (already mentioned in this blog), is here to stay.

Don't know what the PPACA is about ? Wikipedia summarized it nicely:
"PPACA is aimed primarily at decreasing the number of uninsured Americans and reducing the overall costs of health care. It provides a number of mechanisms—including mandates, subsidies, and tax credits—to employers and individuals in order to increase the coverage rate.
Additional reforms are aimed at improving healthcare outcomes and streamlining the delivery of health care. 
PPACA requires insurance companies to cover all applicants and offer the same rates regardless of pre-existing conditions or gender."
It is estimated that the public health care budgetary system shall become significantly more economically efficient thanks to this reform, while at the same time, provide a reasonable healthcare coverage to more people in the United States. 

Obama Care is a great example why political ideologies still matter. Even in a our modern, bureaucratic, overly-partisan democracies, Change can come. And the citizen's vote makes a difference in the citizen's life. Are we going to see similar changes in other countries around the world? or is the democratic vitality of the U.S unique to that special country, and the democracies of the "old world" shall follow the path of Venezuela, Russia  and Turkey, in becoming authoritarian democracies ?