יום שישי, 31 ביולי 2015

כיצד נרתיע טרוריסטים יהודיים ?

פיגוע הטרור בכפר דומא, רציחתו של התינוק עלי דוואבשה ז"ל ושל אביו, סעד דוואבשה ז"ל והפגיעה האנושה באמו ואחיו, שיש לקוות כי יחלימו, הם לא רק אירוע טראגי וקשה, אלא סימן-דרך שאסור לחברה הישראלית להתעלם ממנו.

זהו סימן לכך שרצח מוחמד אבו-ח'דיר לא היה דוגמא נדירה נוספת לטרור מצד יהודים, אלא סממן של תופעה שחובה עלינו להפנים כי היא חלק במאבק של העם היהודי על ארצו. העשבים השוטים של הטרור הפכו לחלק ממרקם החיים היהודי כאן, וחובה עלינו לנכשם ולהעלימם בכל דרך.

מאחר ובשלב הזה נראה כי אפשרויות ההרתעה של טרוריסטים יהודיים הן מועטות, צריך לבחון את ארגז הכלים העומד לרשותנו בנחישות. נדמה כי אין מנוס מלהכיר בכך שצריך להוסיף לאפשרויות האלה את הריסת-הבתים מהם יצאו הטרוריסטים.

לא בגלל התמיכה הרחבה במבצעים בקרב הציבור ממנו יצאו. אלא כדי לקוות שגם הקיצוניים ביותר, השונאים ביותר, ישקלו פעמיים האם הסיכון שבהרס ביתם שווה את המהלך שהם מבקשים לעשות. וכדי לנסות ולהפעיל לחץ נוסף על המשפחות שלהם, כך שכל ביטוי שנאה קיצוני אותו הם אולי השמיעו בימים שלפני הפשע, יזכה בנזיפה הולמת. תדע כל משפחה בישראל שמעשה טרור אשר ייצא ממנה יביא לא רק לחורבן ביתה של משפחה חפה מפשע כמו משפחת דוואבשה, אלא גם לחורבן ביתה שלה.

הסמכות החוקית כבר קיימת. סעיף 119 של תקנות ההגנה לשעת חירום קובע: 
" (1)  מפקד צבאי רשאי להורות בצו שיוחרמו לזכות ממשלת ישראל כל בית, מבנה או קרקע, שיש לו טעם לחשוד בהם שמהם נורה כל כלי יריה שלא כחוק, או שמהם נזרקו, פוצצו, התפוצצו או נורו באופן אחר פצצה, רימון-יד או כל חפץ נפיץ או מבעיר שלא כחוק, או כל בית, מבנה או קרקע השכונים בכל שטח, עיר, כפר, שכונה או רחוב, שבהם נוכח לדעת כי תושביהם, או מקצת מתושביהם, עברו, או ניסו לעבור, או חיזקו את ידי העוברים, או היו שותפים שלאחר מעשה לעוברים עבירה על התקנות האלה, עבירה שבה כרוכות אלימות או הטלת אימה או עבירה שעליה נדונים בבית-משפט צבאי; ומשהוחרמו כל בית או מבנה או קרקע כנ"ל, רשאי המפקד הצבאי להחריב את הבית או את המבנה או כל דבר הנמצא בבית, במבנה, בקרקע או עליהם. מקום שכל בית, מבנה או קרקע הוחרמו לפי צו מאת מפקד צבאי כאמור לעיל, רשאי שר הבטחון בכל זמן, בצו, למחול על ההחרמה כולה או מקצתה ואז תקומנה שנית, כדי מידת אותה מחילה, הבעלות על הבית, המבנה או הקרקע וכל טובות הנאה או זכויות-שימוש, בבית, במבנה או בקרקע או עליהם, לקנין בני-אדם שהיו זכאים בהם אילולא ניתן צו ההחרמה וכל שעבודים על הבית, המבנה או הקרקע, יחזרו לתקפם לטובת בני-האדם שהיו זכאים בהם אילולא ניתן צו ההחרמה.
           (2)  חברים לחילות הממשלה או לחיל המשטרה, הפועלים בהרשאתו של המפקד הצבאי, רשאים לתפוס ולהחזיק, ללא פיצויים, כל רכוש בכל שטח, עיר, כפר, שכונה או רחוב כאלה הנזכרים בתקנת-משנה (1), לאחר שיפנו משם, ללא פיצויים, את המחזיקים הקודמים, אם ישנם כאלה."

הסעיף בתוקפו מאז נחקק בזמן השלטון הבריטי ונשאר בתוקפו - כמו רוב תקנות ההגנה לשעת חירום - גם במדינת ישראל. סביר להניח שהפעלתו תיתקל בהתנגדות עזה ובעתירה לבג"ץ. יש הסבורים כי בג"ץ יפסול החלטה כזו, אבל צריך לזכור כי בעבר הרסה מדינת ישראל בתי טרוריסטים שהחזיקו בתעודת-זהות ישראלית בתחומי הקו הירוק. האומנם ההבדל - יהודי או ערבי - הוא שינחה את פסיקת בג"ץ? בוודאי שלא. בפסק הדין הגדול האחרון שעסק בסוגיה, כתב כבוד השופט נועם סולברג בעניין כי -
'הטעם לכך שלא נעשה שימוש בתקנה 119 כלפי יהודים נעוץ בכך שאין צורך באותה הרתעה סביבתית במגזר היהודי. אין לכחד: יש ויש מעשים של תקיפה מצד יהודים כלפי ערבים. לבטח יש צורך במיצוי הדין הפלילי ובענישה הולמת. להוותנו אף לכדי הרצח הנורא של מוחמד אבו-ח'דיר הגענו. אך השוני עולה על כל דמיון. הפער הוא עצום – באיכות הפיגועים, בכמות, ובעיקר לצורך ענייננו, ביחס הסביבה: גינוי תקיף והחלטי מקיר לקיר במגזר היהודי, מה שאין כן בצד שכנגד, ואכמ"ל. ' (פסקה 15 לדברי השופט סולברג; בג"ץ 8091/14 המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח')
אך עם כל הכבוד לנימוק זה של כבוד השופט, יש מקום להאריך. זאת מהסיבה הפשוטה שבלעדי אמצעי זה, אין בעצם בידי המערכת אמצעי אחר להרתיע מחבלים הפועלים על רקע אידיאולוגי קיצוני ואמונה עמוקה בצדקת דבריהם. כאן באים הצידוקים להריסת-הבתים ותופשים משקל של ממש. אחרי הכל -
 • "הריסת בתי מחבלים תוסיף לתחשיב העלות-תועלת שאותו עורך מחבל פוטנציאלי את הידיעה על כך שקרוביו ישלמו מחיר על מעשיו" (פסקה 13 לדברי השופט סולברג בבג"ץ שלעיל)
 • "ההרתעה נועדה להשפיע לא רק במישרין על הלך-מחשבתו של המחבל, אלא גם להניעו ממעשיו באמצעות התערבות מצד בני משפחתו. יכולת ההשפעה הנתונה למשפחה מוכרת היטב בספרות" (פסקה 14 לדברי השופט סולברג בבג"ץ שלעיל). 
מערכת הביטחון הישראלית הפסיקה בעבר את פעילות הריסת בתי המחבלים לצורך הרתעה כשיטה באזור יהודה ושומרון מתוך כוונה לשמרה למצבי קיצון. המצב מולו ניצבת החברה הישראלית בעת הזו הוא מצב קיצון. חובה עלינו להעביר את המסר - בצורה המהדהדת ביותר - כי מעשה האלימות הזה הוא מוקצה מחמת-מיאוס, וכי מבצעיו צריכים להיענש בצורה החמורה ביותר. עונש מאסר, לכשעצמו, לא הרתיע אותם. העובדות העצובות מדברות בעד עצמם. לכן, בעת הזו, אין מנוס מנקיטת אמצעים חמורים יותר, שיהדהדו בארץ ובעולם כולו ויעבירו מסר חד וברור: מדינת היהודים איננה מוותרת ואיננה סולחת לטרוריסטים היוצאים מתוכה. ידעו כל החושבים מחשבות אוון, כי המדינה תנקוט באמצעים הקיצוניים ביותר אם ינסו להפוך את מחשבות העוועים שלהם למעשים. 

ובל נשגה - אם הצעדים האלה ודומים להם לא יינקטו בעת הזו - הדברים רק יילכו ויורעו, ותגיע העת בה יקרה האחד מהשניים - או שהקונצנזוס במדינת ישראל יקבל את הטענה האומרת שאין מנוס מהרס בתיהם של מחבלים יהודיים, או שהקונצנזוס במדינת ישראל יצדיק מעשים איומים שכאלה. 

זה הזמן לדמוקרטיה מתגוננת לעשות ולא רק לדבר. האם הפחד יגבר בכל מקרה נתון על השנאה? זאת לא נדע. אבל חובה עלינו להילחם בשנאה הזו בכל אמצעי העומד ברשותנו, לפני שהיא תכלה את כולנו. 

לקריאה נוספת


[עדכון 12/08/2015: למרבה הצער, אבי המשפחה, סעד דוואבשה, נפטר מפצעיו]

12 תגובות:

 1. תודה על הפוסט , אלא שגם אם נניח , שאין כבר הבדל " סביבתי " בין מחבלים יהודים , לבין ערבים , ומדיניות שיפוטית אחת לשניהם ( ומוכחש הדבר נמרצות ) עדיין כותב הפוסט , נמנע מלדון בהשלכות הרוחב , ההשלכות האסטרטגיות של תחולת תקנות ההגנה על האזור "הירוק " במדינת ישראל , אזור שהוא כל כולו תחת משטר חילוני דמוקרטי , הכל לעומת המשטר הצבאי ששורר בשטחים הכבושים .

  האם לגבי דידו של כותב הפוסט , אין לכך שום משמעות ? הרי אם יהא ניתן להחיל סעיף שכזה , אזי , הסכרים עשויים להתפרץ לשפע רב של הוראות חוק , אשר עשויים לכרסם באופן משמעותי ביותר בשלטון החוק במדינת ישראל .

  אמנם , נכון הדבר שממילא יש לתקנות ההגנה 1945 תחולה באזור הירוק ( ישראל ) ועל כל חלקי ישראל , אבל זוהי תחולה כללית ביותר , ותכל"ס , רק מינוי צנזור בעיקרון , מוחל באופן שוטף ( חלק ח' : צנזורה , לתקנות ההגנה 1945 ) .

  מעבר לכך יש לשים לב :

  הריסת ביתו של אדם , יכולה להיחשב : ענישה חריגה ואכזרית ( והשווה התיקון השמיני לחוקת ארה"ב ) גם על כך צריך לתת הדעת . אמנות בינלאומיות , אוסרות ענישה דנן , הנה , האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ( עליה חתומה ומאושררת ישראל ) :

  " סעיף 7

  א. לא יועמד אדם בפני עינויים, או בפני יחס או עונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים; בפרט, לא יועמד אדם בלא הסכמתו החופשית, בפני ניסוי רפואי או מדעי. "

  גם על כך יש לתת הדעת , זה סיפור שיכול לחולל שריפות לאומיות ובינלאומיות לא פשוטות כלל וכלל . האם אנו צריכים זאת לעת הזו ? ישנן הרבה שיטות אחרות , הרבה יותר יעילות ולגיטמיות ותואמות המשטר . תודה

  השבמחק
 2. השאלה אם יש או אין הבדל סביבתי בין טרור ערבי ויהודי היא שאלה ערכית ועובדתית לא פשוטה. גם ההבחנה המוצעת בתגובתך בין מדינת ישראל לשטחים הכבושים היא הבחנה ערכית ועובדתית לא פשוטה. אני מציע לך, למשל להשוות לשאלת זכויות העובדים שאינם יהודים ביהודה ושומרון. ככלל, במישור המשפטי והערכי, השקפתי היא שככל שמדינת ישראל תמשיך להחזיק בשטחים אלו, כך ראוי שהפער המשפטי בין שני האיזורים יקטן.

  יש הבדל בין היקף התקנות החל במדינת ישראל לזה החל ביהודה ושומרון, כפי שמלמדת ההיסטוריה של תקנות ההגנה לשעת חירום . ואולם, לעניין הריסת בתים, אין הבדל. כפי שנאמר בפוסט עצמו, המדינה כבר "הרסה מדינת ישראל בתי טרוריסטים שהחזיקו בתעודת-זהות ישראלית בתחומי הקו הירוק". ומכאן ששארית הטיעון שלך, גם אם היה בה תוקף תאורטי, היא חסרת-משמעות מבחינה מעשית. לאורך השנים הועלו שלל טענות מהגורן והיקב כנגד עצם המכשיר של הריסת בתיהם של טרוריסטים, וכולן נדחו. במשטר החוקתי של מדינת ישראל זהו מכשיר לגיטימי וניתן לעשות בו שימוש בהתאם לצורך, ובכפוף לפסיקה המנחה של בג"ץ בנושא.

  מעבר לכך -
  1. "תחולה כללית ביותר" איננה ביטוי משפטי. היא בעצם ביטוי חסר משמעות. או שהתקנות חלות, או שאינן חלות. אם יש לך ספק לגבי תחולתן, אני מציע לך להרהר בתזכיר חוק תקנות ההגנה (שעת חירום) (ביטול תקנות), התשע"ב-2012, באתר משרד המשפטים ובהצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום) (ביטול תקנות), התשע"ג-2013, וכן להרהר בעובדה שועדת השרים החליטה לתמוך בהחלת דין רציפות על הצעת החוק האמורה.
  2. עיין בבג"ץ שהוזכר לעיל, ובטענות שהועלו בו לעניין המשפט הבינ"ל. טענות מדוייקות, מתאימות וטובות בהרבה מאלה שהעלית כאן - שנדחו על ידי בג"ץ.
  3. אילו "שריפות לאומיות ובינלאומיות לא פשוטות כלל וכלל" יתחילו עקב הריסת ביתו של טרוריסט יהודי? ומה היקפן בהשוואה לשריפות שחוללו מעשיו של אותו טרוריסט ? השווה היקף האיומים מולם ניצבת החברה הישראלית ועיין בתולדות העם. אוזלת-יד מול קיצוניים כבר הביאה לחורבן הבית. זו עת לעשות.
  4. אילו שיטות אחרות, יעילות ולגיטימיות ותואמות המשטר שהן גם אפקטיביות להתמודדות עם האיום של טרור היהודי יש בידך להציע ?

  השבמחק
  תשובות
  1. תודה על התגובה עו"ד גיל . התחולה היא אכן כללית ביותר , זה שזה אינו מושג משפטי , לא משנה העובדה שעסקינן במציאות משפטית :

   בג"ץ כבר הביע דעתו , יש לבטל תקנות ההגנה , ולהחיל הסדר חדש , אלא שהוא עצמו מסרב לעשות זאת , ומשאיר את ה - heavy lifting לכנסת ( ראה למשל : בגץ 703/15 מגד מחמד מוסא דרויש נ' מפקד פיקוד העורף ) ונראה עם כל הכבוד , שאינך מבין כלל וכלל :

   שהתקנות גופא , מחילות משטר צבאי , זוהי משמעותן של התקנות!! אם כך , המציאות הינה זו , שבאזור הירוק :

   ישנה תחולה למשטר צבאי , ומשטר חילוני דמוקרטי בו זמנית , ואדם או משפטן מן היישוב , לא יכול להבין , מה פשרו של דבר זה , אבל זוהי המציאות לכאורה , וכל עוד בג"ץ לא מבטל התקנות ,והכנסת לא מחוקקת הסדר חדש , אז הרי עסקינן : באנומליה משפטית מסויימת , ואכן , העובדה שבית משפט עליון ,קבע עד כה , מה יחול , ומתי יחול , מעידה על מצב אנומלי .

   שהרי ,אתה לא תאמין , שיש תקפות לתקנות , תקפות לצנזור ולפועלו , לסעיף 35 (ב (2) ) לסדר הדין הפלילי 1996 ( עבירת ביטחון ) ולעומת זאת , סעיפים אחרים בתקנות , אי אפשר להעלות על הדעת שהם תקפים , תקרא שם בתקנות ותבין , והנה :

   ב- ת"פ 216/03, מ. ישראל נ' שחר דביר זליגר (מחוזי י"ם) הואשם שם הרי מתנחל – בסיוע וחברות לארגון טרור רצחני ( שאף ביצע בפועל פיגועים ) ו– שום האשמה לא בוססה על ת"ק ההגנה , כי אם על – הפקודה למניעת טרור, וחוק העונשין ( הנאשם התגורר בשטחים – עדי עד , יצהר וכו... והואשם ע"פ סעיפים – 144 ( א ) , 144 ( ב1) , 411 לעונשין למרות המקבילה בתקנות ההגנה ולמרות היותו תושב השטחים .

   אם כך , אם אפשר להרוס בתים באזור הירוק , ליהודים ישראלים , הסכר עשוי להיפרץ , לאכיפה גורפת מאין כמוה , שהרי התחולה הכללית תקפה , ולמה יעשו איפה ואיפה עם סעיפים כאילו אל מול אחרים ? המצב הרי מחייב לשיטתך .

   אין לי הרבה משאבים , אבל , כאשר יהרסו לישראלים יהודים בתים , באזור הירוק , אזי :

   טבע המשטר לכאורה , יחשף בעיני העולם . כאן כבר לא ישמע טיעון של : המשך המשטר הנוהג או החוק הנוהג בשטחים כבושים ( תקנות אמנת האג , ירושה בריטית וכו.... ) אלא :

   זהו טבעו של המשטר ממש , ואגב אורחא , הכרה רסמית בטרור יהודי נוהג . הסיקור שהדבר יקבל , ההשלכות התעמולתיות לטווח ארוך , יהיו קשות לדעתי , ההפרדה הנוקשה בין השטחים הכבושים ומשטר צבאי הנוהג שם , לבין משטר חילוני דמקורטי ליברלי ונאור , מחוייבת המציאות , ועשויות להיות לכך השלכות קשות לדעתי , אם כי :

   בטווח הקצר , מפתה הטיעון או הרעיון של אכיפה לא בררנית ושויונית . לגבי השאר , קצר במשאבים , תודה

   מחק
  2. עו"ד שבתאי :

   מחמת קוצר במשאבים , רק לחדד הנושא של התחולה הכללית הדיפרנציאלית , בהמחשות של ממש , הנה בג"ץ : 680/88 מאיר שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי , מב ( 4) 617 :


   " הפירוש שיש ליתן לת"ק ההגנה (שעת חירום) במדינת ישראל אינו זהה לפירוש שהיה מקום ליתן להן בת"ק המנדט.תקנות ההגנה (שעת חירום) הן כיום חלק מדינה של מדינה דמוקרטית והן צריכות להתפרש על רקע עקרונות היסוד של מערכת המשפט הישראלית ".


   ועוד על פי תקנות ההגנה ( תקנה 16 (1) ) לחיילים הרי , יש זכות מעצר ועיכוב על אדם פרטי , גם באזור הירוק, והרי אין הרי להעלות על הדעת דבר שכזה , הנה מבג"ץ 7455/05 הפורום המשפטי למען א"י ו – 2 אח' נ' ממשלת ישראל , ו- 3 אח' , הנה :


   " המשיבים ( ממשלת ישראל וכו.. ) לא חולקים על כך שככלל אין להשתמש בחילי צה"ל לצורך פעולות שגרתיות של אכיפת חוק בקרב אוכלוסיה אזרחית " ( סוגריים שלי )


   זה לא רק מבהיר את פשר התיבות " תחולה כללית " אלא גם מבהיר לך , שכאשר אפשר יהא לנקוט באמצעי כה גורף של הריסת בתים לישראלים ויהודים , קשה לדמיין איזה סכרים יכולים להיפרץ פה .

   תוכל להגיע בלינק הבא לפסק הדין לעי"ל האחרון :


   http://elyon1.court.gov.il/files/05/550/074/A04/05074550.a04.htm


   תודה

   מחק
 3. אלרום,
  חלק גדול ממה שכתבת כלל איננו רלוונטי. כל מה שכתבת איננו מערער את התקפות של אף אחת מהנקודות שלעיל.

  גרוע מכך, התגובה הנוספת שלך לא הבהירה דבר, מעבר לכך שהיא לימדה אותי עד כמה אינך מכיר את הנושא. קרא שוב את
  בג"ץ 7455/05 הפורום המשפטי למען א"י ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' (שאתה הבאת)
  אבל אל תחפש בתוכו רק ציטוטים שנראים לך כאילו הם מחזקים את עמדתך(והם לא) אלא קרא את מה שנפסק באותו עניין:
  "השימוש בתקנות ההגנה לסגירת השטח נמצא על ידנו כחוקי .... הפעלת התקנות נעשות על ידי הצבא. הצווים מכוחן מוצאים על-ידי מפקד צבאי. התקנות והצווים נאכפים בין השאר, על ידי הצבא. תקנות ההגנה מעניקות לחיילים סמכויות חיפוש, תפיסה ומעצר כלפי מי שנחשד שעבר עבירה על תקנות ההגנה (ראו תקנות 72, 74, 76). בפרשת לוי עמדנו על הצורך להחליף את תקנות ההגנה המנדטוריות בחקיקה ישראלית (שם, סעיף 24 לפסק הדין). כל עוד הדבר לא נעשה – ועל רקע הסמכויות הרחבות שתקנות ההגנה מעניקות – מעוגנת סמכותם של חיילי צה"ל לפעול למניעת כניסה לשטח עוטף חבל עזה בתקנות ההגנה עצמן."

  אני מציע לך, בחום רב, ללמוד מעט נושא, לפני שאתה מתבטא לגביו.

  נקודה לא רעה להתחיל בה היא
  נייר העמדה "תקנות ההגנה (שעת חירום)" של המכון הישראלי לדמוקרטיה (מ-1999). (PDF)

  אחרי שתקרא, ותבין את מלוא המורכבות של קיומן של הוראות חוק מנדטריות-קולוניאליות בתוך מערכת חוק דמוקרטית, שנן לעצמך כי חרף המורכבות והבעייתיות המנותחות יפה באותו נייר עמדה, כל עוד תקנות ההגנה בתוקף, הרי הן חלק מן הדין הישראלי.

  ומהכלל אל הפרט. הפוסט עוסק בסוגיה מאוד ספציפית: הכלי האכיפתי של הריסת בתיהם של טרוריסטים מכוח תקנות ההגנה; כל זמן שהתקנות תעמודנה בתוקפן, הרי שתעמוד גם הסמכות להרוס בתים; בג"ץ פסק באופן חוזר ונשנה כי זהו כלי חוקי; הכלי הזה כבר הופעל בשטחי מדינת ישראל (משני צדדי הקו הירוק); הכלי הזה כבר הופעל כנגד מחזיקים בתעודת זהות כחולה; רבים מאמינים באפקטיביות המוכחת של הכלי הזה לצרכי הרתעה אחרים השוקלים לעסוק בטרור; הכלי הזה מופעל במצבים בהם אין בעצם בידי המערכת אמצעי אחר.

  אשמח אם במקום להתווכח בנושא שבו לא רק שאינך בקיא אלא שעד כה לא היית מוכן להקדיש את הזמן הנדרש להכירו, תקדיש מאמצים לשאלה הפשוטה אשר כבר שאלתי והתעלמת ממנה:
  אילו שיטות אפקטיביות להתמודדות עם האיום של הטרור היהודי יש בידך להציע ?

  השבמחק
  תשובות
  1. עו"ד שבתאי ,

   אני בקי בהחלט בנושא , ומי שיקרא לא יטעה . אלא שאתה עצמך עם כל הכבוד , טועה בהבנת הנקרא :

   לא טענתי לאי חוקיות בתחולת התקנות ( אם כי ניתן לטעון , אבל לא לפוסט זה ) טענתי :

   לאנומליה משפטית בעצם התחולה , טענתי לבעיתיות , כפי שהוכר מפורשות הדבר על ידי בג"ץ , ולא לאי חוקיות !!

   הכל מעבר להיבטים הציבוריים , תעמולתיים , תדמיתיים המפורטים בתגובותי .

   הדברים ברורים כשמש , תקרא שוב עם כל הכבוד !!

   מחק
 4. אלרום,
  שבתי וקראתי את דבריך.
  אי-ההסכמה בינינו עומד בעינו.

  לגופה של תגובתך האחרונה - צא וחשוב. אתה שב וטוען כי אין להפעיל את תקנות ההגנה לשם הריסת בתי טרוריסטים יהודיים. למה? כי יש אנומליה משפטית בתחולתן בשטחי מדינת ישראל, כי יש בהן בעייתיות שבג"ץ כבר התייחס אליה, וכי יש גם היבטים ציבוריים, תעמולתיים ותדמיתיים שצריכים לשכנע שלא להפעילן.
  אבל יש מציאות במדינה הזו. מציאות משפטית במסגרתה תקנות ההגנה כבר הופעלו בשטח מדינת ישראל לשם הריסת בתי טרוריסטים לא-יהודיים.
  בג"ץ התיר זאת כשהוא דן לעומק ולעייפה בכל ההיבטים שהזכרת. אף אחת מהטענות שהעלית אינה חדשה. מדובר בנושאים שנדונו לעייפה.
  ההתעקשות שלך בתגובות הקודמות לנסות ולהעלות טענות (חלקן שגויות) כאילו מדובר בנושא שמעולם לא נדון מעידה על רמת בקיאותך בו.

  לגופו של הפוסט - זה חוקי במדינת ישראל לעשות שימוש בתקנות ההגנה כדי להרוס בתים של טרוריסטים יהודיים.
  אני סבור שההיבטים הציבוריים, התעמולתיים והתדמיתיים של הטרור היהודי הרצחני רק מחזקים את הצורך לנקוט באמצעים הקיצוניים ביותר העומדים לרשותה של המדינה כדי לעצור את הטרור היהודי וכדי להשיב על כנה את המציאות שבה האלימות היחידה המופעלת על ידי העם היושב בציון כנגד אויביו היא האלימות הממוסדת שבידי המדינה.

  לכללו של דיון, אי-הדיוקים בניסוחיך, העדר הקשר בין מראי-המקום לבין הטענות שלך, ההימנעות הנראית-כמכוונת מצדך לפיתוח של הטענות שלך, חוסר יכולתך המוצהרת להתאמץ ולהשקיע ובעיקר מה שנראה כמו העדר יכולת להגיב לגופן של טענות מצטברים לכדי עדות על כך כי מה שבעיקר מעניין אותך הוא ההיבט התעמולתי של העניין.
  הבלוג הזה הוא משפטי. אני מציע שתנהל את התעמולה שלך במקומות אחרים.

  השבמחק
 5. הדיון כאן נורא מצחיק. אם הייתי בנעליים שלך עו"ד שבתאי מזמן הייתי מוחק את כל התגובות של האיש הזה. יש לך כאן מגיב שמדבר על נושא בלי להבין אותו ומרשה לעצמו לכתוב בביטחון כזה שמי שיקרא אותו עוד עלול לחשוב שיש לו מושג. הוא הרי לא אמר כאן דבר אחד של טעם. כבר בטח יותר מאלף מילים שהוא הכביר כאן והכל בשם טענות שלא מתמודדות עם העיקר. והעיקר הוא שאנחנו איבדנו שליטה על הטרוריסטים שלנו. כמו שרובי אמר. בני עמנו בחרו בדרך הטרור. וזה הרי בדיוק אותו מצב שלשמו נועדו התקנות. הן הרי באות להחיל משטר שבו הצבא עוזר לרשויות האכיפה האחרות להשיב סדר אל עולם שהשתגע. הן היו נחוצות לבריטים אחרי 1945 בגלל המחתרות שלנו. עובדה שאחרי קום המדינה, למרות שהיו חוקים בריטיים שבוטלו מייד, התקנות נשארו. וגם מצב החירום נשאר. עובדה שכולנו יודעים היא שהמדינה השתמשה בהן לרוב בהזדמנויות שונות ומשונות. עובדה שהיא עשתה את זה בתוך הקו הירוק ומחוצה לו. כל מי שמכיר את ההיסטוריה של התקנות יודע את זה. רק המגיב אלרום חושב שיש לו משהו חדש להיגד? אני מתחנן בפניך. שים לזה סוף. כדי שהציבור לא יטעה לחשוב שיש משהו בדברים שלו.

  השבמחק
 6. אני מסכים עם מי שהגיבו לפניי. טיעונים לא נכונים יכולים להטעות את הרבים. בנושא הטרור היהודי יש הרבה מאוד דיסאינפורמציה ברשת ולכן חשוב מאוד לשמור על הדיון נקי מהטעיות. זה נכון לגבי אנשים שאין להם בקיאות רבה בנושא הדיון אבל זה נכון שבעתיים לגבי אנשים שכותבים על עצמם "אני בקי בהחלט בנושא" רגע אחרי שהם ניסו לטעון נגד תקנות ההגנה טענות שאפילו ארגוני השמאל כבר חדלו מהעלות לאור פסיקת בית המשפט העליון של מדינת ישראל בנושא. מעניין אם המגיב היה מדבר כך אם הוא היה מכיר את יוזמות החקיקה של אורי אריאל וחבריו לתקן את החוק כך שמעצרים מנהליים של אזרחי ותושבי המדינה בישראל ובשטחי BC יהיו רק על פי תקנות ההגנה לשעת חירום....

  השבמחק
 7. דן, מאחר והנושא כל-כך עצוב ורציני, קצת קשה לי לראות את מה שמשעשע אותך.... אבל זה כנראה עניין של פרספקטיבה...

  דן, אנונימי וג'ון בראון:
  מצד אחד, יש משהו בחשש שאתם מעלים. מצד שני, אחד מאדני המשטר הדמוקרטי הוא האמון בתבונתם של האזרחים.

  אל-רום, הביקורת כלפיך נכתבה בנימוס, זהירות ודיוק. תגובתך האחרונה חרגה מכללי-ההתנהלות המקובלים בבלוג הזה והתמידה בקו שכל תכליתו להביע עמדה ולא לנהל דיאלוג.
  לאור זאת, לא נותר לי אלא להסיר את תגובתך. אם אתה מבקש שתגובות עתידיות שלך יזכו ליחס ראוי, הקפד לנסחן מתוך יחס ראוי.

  השבמחק
 8. אני ימנית בעצמי, אבל מסכימה לגמרי עם מה שכתבת. יעקב עמידרור כתב דברים דומים בישראל היום
  http://www.israelhayom.co.il/opinion/306029
  אין לנו ברירה אחרת.

  השבמחק