יום רביעי, 29 בפברואר 2012

השאלה היא - האם מותר לשירות התעסוקה לא לפרסם הנתונים על דורשי העבודה במשק ?

חבר הפנה אותי לפרסום באתר חדשות מחלקה ראשונה על סקופ מסקרן (במקור של רועי כץ במהדורת "מבט"): בחודש ינואר האחרון חל גידול של 0.4% במספר דורשי העבודה במשק. אבל לא שמענו על המגמה הזו בנתוני האבטלה, מאחר ושירות התעסוקה החליט "שלא לפרסם את הנתונים, וגנז אותם". על פי הכתבה, "גורם בכיר בשירות התעסוקה אמר לערוץ 1: 'לא פרסמנו את הנתונים, כי זה מסוכן להסיק מחודש אחד בלבד. צריכים להיות זהירים. הגידול לא בהכרח מבטא מגמה, לא רצינו להכניס את המשק לפאניקה'. " 

בהתחשב בכך שנגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, דווקא הרשה לעצמו לא מזמן לחזות עליה באבטלה ב-2012, קשה להבין מדוע דווקא בשירות התעסוקה חששו כל-כך מהשלכות הדיווח על המשק. מה שמוזר היה יותר בעיניו של השואל, הוא מה מקור הסמכות להחליט אם לפרסם או שלא לפרסם. 

פעולתו של שירות התעסוקה מוסדרת בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959. החוק קובע בסעיף 2, העוסק בתחום פעולתו של השירות: 
"שירות התעסוקה ירכז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל המגמות ההתפתחות בו על מנת להסדירו; הוא יעסוק בהשגת עבודה לדורשיה והפניית עובדים לדורשיהם באמצעות לשכות שירות התעסוקה שהוקמו לפי חוק זה וישתף פעולה עם גופים אחרים בעניני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע. כן יעסוק שירות התעסוקה בייעוץ לנערים דורשי עבודה בבחירת מקצוע ובהכוונתם לעבודה מתאימה ויקיים מעקב אחרי השמתם בעבודה והתמדתם בה."
בחיפוש הקצר שהקדשתי לטובת החבר, לא מצאתי קביעה בחוק המחייבת את השירות לפרסם את הידיעות על המצב בשוק העבודה (בניגוד, כמובן, לחובות המוטלות עליו על פי חוק חופש המידע למסור מידע על פי בקשה או בדו"ח שנתי). עם זאת, עיון בדיווחי העבר של השירות לימד אותי שהשירות איננו נוהג לפרסם ידיעות על המצב בשוק העבודה מדי חודש בחודשו. במסגרת השנים 2006 - 2011, שנתוניהן מדווחים באתר השירות, היו כמה וכמה מקרים שבהן נתוני חודשים מסויימים לא דווחו: 2008, 2010 ו-2011. 

כך שנראה שמדובר כאן בעוד אחד מאותם סקופים, שהם יותר ברווז עיתונאי מאשר ידיעה עם בשר. עם זאת, לדעתי  עדיף היה לו הבכיר היה מנמק בלשון דווקנית העוסקת במתודולוגיה של הסקת-מסקנות, שעיקר תכליתה הנמקת הצורך באיסוף עוד מידע למען גיבוש הידיעה, ולא היה עושה שימוש בהנמקתו בסוגיות היורדות למצבו הפסיכולוגי של המשק, שהן, עד כמה שהבנתי את חוק שירות התעסוקה מגעת, מחוץ לסמכותו של שירות התעסוקה, ולכן אינן בגדר שיקול דעתו. 


תגובה 1: