יום שלישי, 10 בינואר 2012

פורסם תזכיר חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ב-2012; שקט: מקשיבים ?

בשבוע שעבר פורסם תזכיר חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ב-2012 (זהירות! קובץ וורד). מדובר במהלך חקיקתי מעניין, שיש בו שילוב של נסיון לקשב מיוחד כלפי האוכלוסיה המושפעת, יחד עם נסיון לדירבון שלה:
"במסגרת החלטת הממשלה על התוכנית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב (החלטה מס' 3707) קבעה הממשלה, כי תוגש לכנסת הצעת חוק המבוססת על מתווה היישום, וכי לפני הבאת תזכיר החוק יתקיים תהליך של הסברת מתווה היישום לאוכלוסייה הבדואית וקבלת התייחסויותיה אליו ("מהלך ההקשבה").

אנחנו נמצאים בראשית מהלך ההקשבה. על פי דברי ההסבר לתזכיר מהלך ההקשבה יתפרס על 45 ימים (מה - 3.1.2012 עד ה- 16.2.2012) ובמסגרתו ייאספו התייחסויות מהציבור -

  • בכתב; 
  • באמצעות אתר התזכירים; 
  • במפגשים ישירים.

התזכיר מבטיח כי התגובות שיתקבלו מהציבור "יועברו לנציגי הממשלה השוקדים על גיבוש הצעת החוק, ולכן השתתפות במהלך ההקשבה הוא הזדמנות ממשית וישירה להשפיע על התוכנית הסופית שתעוגן בהצעת החוק."

שווה מבט.

למי שרוצה לקרוא קצת יותר:
קישורים רלוונטיים -


חשוב לדעת שהחלטות הממשלה המוזכרות מבוססות על החלטות ממשלה אחרות; התמונה הכוללת היא מורכבת, אבל חלקים חשובים ממנה אפשר לראות ב- 
עוד חשוב לזכור, שהתמונה הכוללת מיתרגמת לתוכניות פרטניות, שיש בהן הן מהמועיל והמוסכם והן מהשנוי במחלוקת. ראו למשל החלטות הממשלה הנוכחית על-
וחשוב לא פחות, לשמוע את עמדות הצד השני - 
  1. מהלך ההקשבה הוארך עד ליום 18/3/2012 ושוב עד ליום 1/4/2012, שהוא, נכון לעדכון, המועד האחרון להעברת ההתייחסויות.
  2. נוסף לתזכיר נוסח של החוק המוצע גם בערבית, אבל עדיין ללא דברי הסבר בערבית, שעל פי העדכון יצורפו בקרוב. 
איכשהוא, נדמה שמישהו בממשלה שכח עקרון יסוד בהתנהלות משפטית: כאשר אתה מוסיף משהו למסמך קיים, אתה מבהיר לכל המעורבים שהחיסרון במשהו הזה נראה מהותי בעיניך.

אם העדר נוסח החוק בערבית נראה מהותי מספיק לממשלת-ישראל כדי לעדכן את התזכיר (ועם או בלי קשר מהלך ההקשבה אף הוארך בחודש), הרי שהעדר דברי-הסבר בערבית גם הוא מהותי למהלך ההקשבה. יש לכם ספק ? נסו לקרוא את התזכיר בעברית בלי דברי-הסבר. 

ואני אסתפק בזה, ואשמור להזדמנות אחרת את ההרהורים בנוגע למשמעות של העדר נוסח בערבית בתהליכי חקיקה אחרים, אחרי שהממשלה בחרה לעשות את הצעד החשוב הזה בתהליך הזה].  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה