יום חמישי, 10 במרץ 2011

חדשות טובות למשכירים ולשוכרים תמי-לב: תזכיר חדש מציע לייעל את שלב פינוי המושכר

המציאות הלא-פשוטה של משכירי דירות בהיתקלם בשוכר שמפר את חובותיו על פי חוזה השכירות מוכרת לרבים. רבים מדי.
לפני קצת יותר משנתיים, פעל משרד המשפטים בנושא והפך את עצם הליך התביעה המשפטית לפינוי מושכר פשוטה בהרבה, הודות לתיקון פרק ט"ז לתקנות סדר-הדין האזרחי והוספת האפשרות לתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מקוצר.
אפשר למצוא הסבר נאה של המצב שלאחר התיקון במאמר מובנה ונגיש ב-YNET, שכתבה עו"ד דריה כנף.
 הבעיה עם המציאות שלאחר התיקון היתה שהדרך להשגת פסק-דין כנגד השוכר המפר אומנם הפכה פשוטה יותר, אבל פינוי המושכר בפועל, בהנחה שהשוכר-המפר לא ציית וולונטרית לפסק-הדין, נותר כרוך בהפעלת הליכי הוצאה-לפועל על כל המורכבות הכרוכה בהם.
והנה ממשיך משרד המשפטים ועושה צעד מבורך  לתיקון תהליך האכיפה של פסק-הדין: הופץ תזכיר "חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' ...) (בקשת ביצוע לפינוי מושכר), התשע"א-2011" (זהירות: מסמך וורד!).

על פי דברי ההסבר בתזכיר "אכיפת פסק הדין לפינוי מושכר בישראל באמצעות הליכים בהוצאה לפועל עלולה להימשך זמן רב בהשוואה למדינות אחרות בעולם. משך הזמן הנדרש לפינוי מושכר בהוצאה לפועל, במקרה בו לא נקבע בפסק הדין מועד לביצועו, עומד על 71 ימים לכל הפחות." (הדגשים שלי)

על פי דברי ההסבר בתזכיר "מטרתה של הצעת החוק, לקצר את המועדים הקבועים  בחוק ובתקנות ולאפשר ביצוע הפינוי במועד מוקדם ככל האפשר ובסמוך למועד פסק הדין או למועד שנקבע לביצועו. ההנחה היא כי בית  המשפט אשר דן בתביעה בחן ושקל את מכלול השיקולים ובהתאם להם קבע את המועד לפינוי. אשר על כן,  אין הצדקה שלא לאפשר הוצאה לפועל של פסק הדין בתכוף למועד שקבע בית המשפט לביצועו. " 

עיון בתזכיר עצמו מלמד שאכן נראה שמשרד המשפטים מבקש ליצור מצב בו תתאפשר אכיפה מהירה ככל האפשר של פסק הדין לפינוי. עכשיו רק נותר לקוות לטיפול מהיר של משרדי-הממשלה בתזכיר, של הכנסת בהליך החקיקה, ושהתזכיר שלפנינו יהפוך ללא שינויים רבים מדי לחוק שישפר את הרווחה המצרפית של כל המעורבים בשוק הדיור להשכרה. ולהשומע ינעם.

תגובה 1: