יום רביעי, 10 בינואר 2018

חקיקה תודעתית

לא בכל יום אתה נתקל בהצעת-חוק כמו הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34) (החלפת המונח אירוע אסון המוני), התשע"ח-2017. ההצעה הממשלתית , שעל פי אתר מאגר החקיקה הלאומי עדיין ממתינה לדיון בקריאה הראשונה במליאת הכנסת, חושפת פן מרתק שראוי לקחת בחשבון כאשר שוקלים שימוש במושג כזה או אחר בניסוח חוק, נוהל או מסמך מנחה אחר. 

על פיה ההצעה, מאז נחקק הפרק בפקודת המשטרה [נוסח חדש],התשל"א-1971,  המסדיר את הטיפול באירוע אסון המוני, בשנת 2005 ,לא נעשה שימוש במנגנון ההכרזה על אירוע אסון המוני הקבוע בו, וזאת על אף שבמהלך השנים התרחשו כמה אירועים שנכנסו לגדרו של אירוע אסון המוני כהגדרתו באותו פרק. ההצעה עצמה מביאה דוגמה לאירוע כזה:
"גל שריפות הענק שהתחולל בנובמבר 2016 באזורים שונים ברחבי מדינת ישראל והסב נזק רב הן בשטחים אורבניים והן בשטחים מיוערים. ההתמודדות עם גל השריפות היתה כרוכה בפעילות רחבת היקף של כוחות החירום וההצלה במוקדי השריפות בניסיון לכבות את השריפות ולמנוע פגיעה בנפש וברכוש, וכן בהסתייעות בגורמי סיוע בין־לאומיים. מבצע זה של כוחות החירום וההצלה זכה לשם 'באש ובמים'. "

בתחקיר שבעקבות המבצע, מתברר מדברי-ההסבר של הצעת החוק שבנדון, נבחנו הגדרת המונח "אירוע אסון המוני" ואופן השימוש בהסדר המעוגן בפרק, והתנאים להפעלת הסמכויות המעוגנות בו. אחת המסקנות שעלו היתה -
"שיש רתיעה תודעתית משימוש במונח 'אירוע אסון המוני', בשל ההשלכות שעשויות להיות לכך על הציבור, וכן שרתיעה זו היא אחד הגורמים לכך שלא נעשה שימוש בהכרזה על אירוע כאמור גם במקרים שנכנסו לגדר המונח האמור."
בעקבות התחקיר, כהתמודדות עם הרתיעה האמורה, החליטה הממשלה לפעול. ובהתאם לדברי ההצעה -
 "במטרה להקל על הגורמים המוסמכים להפעיל בעת הצורך את המנגנון לטיפול באירועים חריגים הנכללים היום בגדר 'אירוע אסון המוני', בלי לחשוש מהאפקט התודעתי שיש לשימוש במונח, מוצע להחליף את המונח האמור במונח 'אירוע חירום אזרחי'. באותו אופן, מוצע לתקן בחוקים שונים הוראות שעניינן אירוע אסון המוני ולהחליף בהן את המונח האמור במונח 'אירוע חירום אזרחי'."
קשה שלא לקרוא את הצעת-החוק הזו ולא לחשוב על עקרון העיצוב הידוע בשם ה-KISS principle. שם העקרון מבוסס על ראשי תיבות של המילים Keep it simple stupid (ויש האומרים  "keep it simple and straightforward"). ובמהותו הוא מתווה הנחה - רוב המערכות יעבדו בצורה מיטבית אם הן תעוצבנה בפשטות. לכן, במהלך תכנון ועיצוב יש להימנע ממורכבות. נדמה לי שההשוואה בין הניסוח "אירוע חירום אזרחי" לבין הניסוח "אירוע אסון המוני" היא הדגמה נאה ומאלפת של הפער בין פשטות לבין בומבסטיות. שיעור בניסוח. 

לקריאה נוספת