יום רביעי, 20 באוקטובר 2010

על חשיבותה של החוק להטרדה מינית

פוסט חשוב מבהיר לכל מי שיש לו ספקות, עד כמה החוק למניעת הטרדה מינית הוא חשוב. מסוג הפוסטים שצריך ללמד בבית-הספר, ובאוניברסיטה ובשיעורי מגדר.
יובהר: אני לא מסכים עם המסקנה של הפוסט. אבל העובדות אינן שנויות במחלוקת.

יום שני, 4 באוקטובר 2010

בכיר בוולס פארגו מודה שהוא וידא רק את התאריך על מאות הוראות מימושי-משכנתא עליהן חתם

קשה להיות חייב-משכנתא חדל-פרעון מארה"ב בימים אלה של נדל"ן שאיבד את רוב ערכו, אבל מתברר שלקשיים יש גם סיבות שאפשר היה לוותר עליהן. כתבה ביאהו מדווחת כי בכיר בוולס פארגו הודה שהוא וידא רק את התאריך על מאות הוראות מימושי-משכנתא עליהן חתם. מתברר שזו היתה הפרקטיקה  המקובלת בבנקים גדולים אחרים, שהקפיאו עשרות אלפי הליכי מימוש משכנתא ופינוי, אחרי שהפרקטיקה המפוקפקת הזו נודעה בציבור.