יום רביעי, 20 באוקטובר 2010

יום שני, 4 באוקטובר 2010

בכיר בוולס פארגו מודה שהוא וידא רק את התאריך על מאות הוראות מימושי-משכנתא עליהן חתם

קשה להיות חייב-משכנתא חדל-פרעון מארה"ב בימים אלה של נדל"ן שאיבד את רוב ערכו, אבל מתברר שלקשיים יש גם סיבות שאפשר היה לוותר עליהן. כתבה ביאהו מדווחת כי בכיר בוולס פארגו הודה שהוא וידא רק את התאריך על מאות הוראות מימושי-משכנתא עליהן חתם. מתברר שזו היתה הפרקטיקה  המקובלת בבנקים גדולים אחרים, שהקפיאו עשרות אלפי הליכי מימוש משכנתא ופינוי, אחרי שהפרקטיקה המפוקפקת הזו נודעה בציבור.