יום רביעי, 4 באוגוסט 2010

נייר עמדה שחשוב שכל אזרח יכיר: חסמים ופגמים בעתירות אסירים ובגישת אסירים לערכאות

ארגון עדאללה והקליניקה לזכויות ושיקום אסירים באוניברסיטת חיפה הגישו נייר עמדה המפרט "שורה של פגמים וחסמים דיוניים הפוגעים בגישתם של האסירים לערכאות, בכבודם ובזכותם להליך פומבי והוגן" לוועדה שמינתה נשיאת בית-המשפט העליון, לבחינת המתכונת הראויה לעתירות של אסירים.

הבעיות הנסקרות בנייר העמדה - דיונים מתנהלים בתוך בתי-הכלא, על כל המשתמע מכך; אי קבלת כתבי תשובה מבעוד מועד וזמן סביר טרם הדיון; הפרקליטות אינה טורחת לקבל תגובת האסירים לבקשות ביניים המוגשות במסגרת הליכי עתירות אסירים לרבות הליכי רשות ערעור בפני בית המשפט העליון; אי עקביות בסיווג עתירת האסיר כעתירה מנהלית על המשתמע מכך (למשל- בנוגע לשימוש בראיות חסויות, שהוא בעל משמעות רבה בדיונים בענייניהם של אסירים); איסור הגשת עתירות אסירים קבוצתיות; העברת עתירות אסירים בין בתי-המשפט השונים כמה פעמים, ללא מתן אפשרות לאסיר להגיב על ההעברה, גם כאשר ההעברה הופכת את העתירה ללא-רלוונטית (ועם השלכות בירוקרטיות שליליות לגבי יחסי האסיר עם שב"ס); הגבלות על אפשרות ההשגה של האסירים על ההחלטות בעניינים לפני ביהמ"ש העליון שיש ספק בנוגע לחוקיותן; תנאי הסעה קשים ברכבי שב"ס, המביאים אסירים לוותר על הגשת עתירות, ניהול הליכים משפטיים ואף קבלת טיפול רפואי.

במדינה שבה לפני מספר שנים היה צורך בהחלטה של בג"ץ, כדי שהמדינה תהא חייבת לספק לכל אסיר מיטה,  חשוב שזכויות האסירים יהיו על סדר-היום של החברה בכל עת. חשוב להכיר. אסור להתעלם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה